031 31 33 250 info@euroassistans.se

Normalt sker det färre olyckor i tunnlar än på det övriga vägnätet. Men en olycka inne i en tunnel kan vid svåra omständigheter få stora konsekvenser. Därför har Trafikverkets tunnelsystem omfattande säkerhetssystem.

Filmen om säkerhet i vägtunnlar visar hur ett modernt tunnelsystem fungerar. Trafiken är separerad i två tunnelrör. Informationssystem visar rätt hastighet för ett jämt trafikflöde som minskar risken för upphinnandeolyckor. Modernare tunnlar har nödutgångar som står emot brand och hindrar rök från att tränga in. Där finns brandsläckningsutrustning och hjälptelefon. Alla signaler från de olika säkerhetsinstallationer går till trafikcentraler som är bemannade dygnet runt.

 

 

När du kör in i en vägtunnel

  • Avsluta mobiltelefonsamtal – ta av solglasögonen.
  • Kör med framförhållning – visa hänsyn. Undvik onödiga filbyten. Anpassa hastigheten och håll avståndet till fordonen framför dig, även när trafiken rör sig långsamt.
  • Lyssna på information via radio.

Om bilen går sönder eller om det händer en olycka

  • Slå på varningsblinkrarna. Försök köra fordonet in till vägkanten eller en nödparkeringsficka. Stäng av motorn.
  • Om det inte är akut: Sitt kvar i bilen eller håll dig skyddad från trafiken i anslutning till bilen. Tillkalla hjälp via assistansknapp längs med tunnelväggen eller telefon.
  • Om läget är akut: Lämna bilen, gärna med nyckeln i. Ta dig till närmsta nödutgång. Tryck på assistansknappen på tunnelväggen eller använd nödtelefonen i tunneln eller i anslutning till nödutgången för direktkontakt med trafikcentralen, eller 112.

Om det brinner

  • Lämna fordonet och ta dig till närmaste nödutgång.
  • Tryck på assistansknappen på tunnelväggen eller använd nödtelefonen i tunneln eller i anslutning till nödutgången för direktkontakt med trafikcentralen, eller 112.
  • Följ instruktioner på informationsskyltar, i högtalare och från räddningspersonal.

Information från Trafikverkets webbplats.
Källa: Trafikverket